Sport in relatie tot recreatie

Sport is na twee collegeperiodes afwezigheid weer op de provinciale beleidsagenda terechtgekomen. Meer buiten zijn en bewegen bestrijdt bewegingsarmoede en overgewicht en draagt bij aan gezondheid, vitaliteit en geluk. Meer dan de helft van de volwassenen in Nederland lijdt aan bewegingsarmoede en overgewicht, waarvan 100.000 mensen met morbide obesitas (CBS). Volgens het Advies beweegrichtlijnen 2017 van de Gezondheidsraad lijdt ongeveer 70% van de tieners aan bewegingsarmoede.  

Het Mulier Instituut deed onderzoek over specifieke doelgroepen, via deskresearch en het interne en externe provinciale netwerk van de provincie Zuid-Holland. Deze notitie: 

  • legt de basis voor de provinciale strategie en bijbehorende instrumenten, gericht op een gezonde, vitale en weerbare bevolking;
  • draagt bij aan recreatiemogelijkheden om de hoek;
  • draagt bij aan betere kwaliteit van recreatiegebieden, in combinatie met sportmogelijkheden;
  • vormt de basis voor provinciaal sport- en recreatiebeleid.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer