STISE Duurzame transport infrastructuur in de Eurodelta

Verduurzaming van infrastructuur draagt bij aan energietransitie, minder broeikasgassen en stedelijke en economische ontwikkeling en heeft dus een duidelijk maatschappelijk belang.

De Eurodelta is een ‘global hub’ voor goederen, diensten en kennis, maar de aantrekkelijkheid om er te verblijven staat onder druk. Wegen slibben dicht en op sommige plaatsen is de lucht erg vervuild, terwijl schone en snelle verbindingen juist de kracht van dit gebied kunnen zijn.

Welke maatregelen zijn nodig om de transportinfrastructuur in de Eurodelta te verduurzamen en hoe passen we die toe? Daarover ging dit onderzoek. In 2022 is het rapport opgeleverd en besproken in regionale, nationale en internationale bijeenkomsten. De doorwerking wordt georganiseerd vanuit het METREX SURE netwerk. Daarbij ligt de focus op de gewenste verschuiving van vliegen naar snelle treinverbindingen.

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Meer informatie

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies