Toekomst duurzame binnenvaart

De binnenvaart is op dit moment een belangrijke vervoerswijze voor veel bedrijven in Zuid-Holland. Door de toenemende drukte en oplopende kosten van het wegvervoer en het tekort aan chauffeurs wordt, naast railvervoer, ook de binnenvaart steeds belangrijker. Het is wel nodig dat de binnenvaart zo snel mogelijk verduurzaamt.

Dit leidt tot twee soorten vragen in dit onderzoek. Enerzijds rond de technische kant van verduurzaming: welke brandstoffen/energiedragers zijn er beschikbaar? Wat zijn de mogelijkheden van elektrificatie en nieuwe energieconcepten? Op welke termijn en voor hoe lang zijn deze daadwerkelijk operationeel? Ook de maatschappelijke kant van verduurzaming roept vragen op: wat zijn de maatschappelijke effecten? Welke financierings- en eigendomsconstructies zijn er of zijn noodzakelijk? Maatschappelijke effecten zijn effecten op uitstoot van schadelijke stoffen, bedrijfsmatige effecten voor schippers/rederijen en de financiële bedrijfsvoering.

Provincie Zuid-Holland voert dit onderzoek uit in nauwe samenwerking met het betrokken bedrijfsleven. Uitgangspunt is een duidelijk kader met fasering en verdeling van de verschillende verduurzamingsopties voor de binnenvaart. De inzet van technieken verschilt niet alleen in tijd (op korte termijn lng en op de langere termijn waterstof) maar ook over de vloot (accu’s voor korte afstanden of waterstofcellen voor de langere trajecten). De huidige vloot moet in sommige gevallen aangepast worden en de nieuwbouw geschikt gemaakt voor verdere verduurzaming (voorbeeld modulair schip Kotug). Uit het onderzoek wordt duidelijk welke opties gelijktijdig of na elkaar in te zetten zijn.

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Voorbeeld modulair schip Kotug

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies