Toekomst van werk

De provincie Zuid-Holland streeft naar passend werk voor iedereen. De uitgangspositie is veelbelovend: alle nationale economische topsectoren zijn in Zuid-Holland aanwezig. Tegelijk staat de economie voor een omvangrijk vernieuwingsproces. Dit heeft gevolgen voor de vereiste vaardigheden en kennis van de beroepsbevolking. Hoe staat de Zuid-Hollandse economie in 2030 er voor en in welke mate sluiten vraag en aanbod op elkaar aan? Onderzoeksbureau SEOR heeft het in 2019 uitgezocht.

De uitkomsten van het onderzoek schetsen een genuanceerd beeld. Over het algemeen lijken de vooruitzichten voorzichtig positief als het gaat om het effect van technologische ontwikkeling op de werkgelegenheid. Techniek leidt bijvoorbeeld tot een hogere arbeidsproductiviteit en daarmee tot een hoger algemeen inkomen. De effecten van technologische en digitale ontwikkeling op ontstaan of teloorgaan van banen verschillen sterk per sector. Hoe dan ook: het aandeel hoger opgeleiden in de werkgelegenheid van de toekomst stijgt, ten koste van lager en middelbaar opgeleiden.

Het rapport ‘Toekomst van Werk’ werkt door in het ‘Human Capital Akkoord Zuid-Holland’ Voor geïnteresseerden binnen en buiten de provincie zijn in mei 2019 de bevindingen van het onderzoek gepresenteerd op een Plein1-bijeenkomst. Financieel-economisch journalist Addy Schulte heeft een artikel hierover geschreven.

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies