Vintage Verstedelijking

De woningbouwopgave in Nederland is gigantisch. Een belangrijk deel daarvan kunnen we realiseren met hoogwaardig hergebruik van sloopmaterialen. Daardoor hoeven we veel minder zand en grind te winnen en aan te voeren. Dit scheelt enorm veel vervoersbewegingen over een toch al dichtgeslibd wegennet. Bovendien heeft het minder energiegebruik en CO2-uitstoot tot gevolg. Misschien nog wel belangrijker is dat het een nieuwe maakindustrie betekent die een impuls geeft aan de lokale en regionale economie, smoel geeft aan gebiedsontwikkeling en sociale meerwaarde biedt. 

Dit ontwerpend onderzoek brengt aan de hand van de verstedelijkingsopgave rondom de Schie in beeld wat maximaal inzetten op hergebruik van materialen in de bouw ruimtelijk zou kunnen betekenen. Het onderzoek Vintage Verstedelijking was onderdeel van het programma Regio van de Toekomst. De resultaten landen in 2022 in het opstellen van een ruimtelijke strategie voor de transitie naar een circulair Zuid-Holland. 

Meer informatie

Eindrapportage

Gerelateerd evenement

Regio van de Toekomst – Blauwe Kamer Regio van de Toekomst – BNSP

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies