Voorverkenning ten behoeve van Woon-Werk akkoorden

In het coalitieakkoord 2019-2023 en in het verstedelijkingsakkoord (2019) zijn woon-werk-, dan wel woon bedrijven-akkoorden opgenomen. De voorverkenning speelt in op de voorbereiding van woon-werkakkoorden. Eerste stap was om de kansen en de opgave in beeld te brengen. Tegelijkertijd was het doel om bij de bestuurlijke opdrachtgevers (Anne Koning en Willy de Zoete) het productbeeld woon-werkakkoorden op te halen en door te vertalen naar uitgangspunten, mogelijke bouwstenen voor akkoorden en een passend procesbeeld voor de coalitievorming voor de akkoorden. Het verkennen van kansrijke gebieden en partijen voor verschillende tranches woon-werkakkoorden kwam dan als volgende stap.

Achtergrond was ook dat eind 2019 intern de discussie over meer integrale visievorming – waarin verstedelijking en werklocaties samengaan – op gang was gekomen. Zo werd in de voortgangsrapportage bedrijventerreinen opgenomen dat we idealiter toewerken naar regionale, integrale woon-werkvisies. Meer in samenhang en niet locatie-voor-locatie. Dit ten dienste van sterkere Zuid-Hollandse regio’s. De provincie Zuid-Holland wil dat de woningbouwopgave in Zuid-Holland hand in hand gaat met behoud van werkgelegenheid in de stad. In de praktijk blijkt dit ingewikkeld – maar niet onmogelijk. De woon-werkakkoorden zijn in die zin een mooi voorbeeld hoe binnen het huidige beleid ruimte gezocht kan worden en tegelijkertijd de basis voor nieuw beleid gelegd kan worden.

Meer informatie

Links

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies