Wederkerigheid vergroening en verdichting van landschapsparken in Zuid-Holland

Zuid-Holland werkt aan de maatschappelijke opgave om de woningbouw te versnellen en betaalbaar te maken. De verdichtingsopgave van het bestaand stads- en dorpsgebied moet gepaard gaan met investeringen in groene, gezonde en klimaatbestendige wijken, buurten en dorpen. Het landschapspark Zuid-Holland is hier onderdeel van. Terwijl beleid en investeringen in verstedelijking en mobiliteit al is afgestemd, geldt dit nog niet bij groenblauwe kwaliteiten en verstedelijking. De vraag is hoe tegelijk te verdichten en te vergroenen en dit te koppelen in beleid, investeringen en uitvoering.

Deze verkenning neemt de verstedelijkingslocaties in de nabijheid van het landschapspark onder de loep, met data-analyse gekoppeld aan lopende en toekomstige gebiedsontwikkelingen. Vervolgens is een korte exercitie op verschillende eerste scenario’s en passende investeringsstrategieën denkbaar. In 2022 wordt verder gesproken over scope en aanpak van deze verkenning.  

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer