Zuid-Holland Circulair – Verkenning van grondstofstromen en handelingsopties voor de provincie

Door de internationale haven, sterke verstedelijking en grootschalige en glastuinbouw is Zuid-Holland een van de meest materiaalintensieve provincies van Nederland. Dit maakt de transitie naar een circulaire economie in Zuid-Holland complex en uitdagend maar de provincie heeft hier ook veel bij te winnen. De aanwezige sectoren en bijbehorende infrastructuur bieden veel kansen voor kringloopsluiting.

Het onderzoek geeft inzicht in drie sleutelketens: de bouw, voedsel & organische reststromen en kunststof. Het onderzoek geeft ook aanbevelingen om concreet aan de slag te gaan en oplossingsrichtingen met stakeholders uit te diepen. De resultaten hebben geleid tot de strategie ‘Circulair Zuid-Holland: Samen Versnellen’ en een provinciale beleidskeuze. Inmiddels werkt de provincie aan vervolgstappen voor specifieke ketens.

Voor meer informatie over de activiteiten die op basis van deze verkenning zijn gedaan, zie: https://circulair.zuid-holland.nl/

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer