Brede welvaart heeft de toekomst

Brede welvaart wordt vaak als belangrijk aspect voor een veerkrachtige toekomstige economie genoemd. Het gaat daarbij om zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. Maar het is nog niet makkelijk te vertalen naar concrete acties. Veel datasets en monitors zijn nog op een vrij grove korrel (gemeente of regio) uitgewerkt. Hoe kunnen we de impact van de discussie over brede welvaart vergroten en doorvertalen naar de buurten van Zuid-Holland? Hoe kunnen we de kennis van nationale, regionale en lokale overheden samenbrengen voor de maatschappelijke opgaven in Zuid-Holland? Hierover gaat onze host Tim de Beer in gesprek met onderzoekers Helmut Thoele en Wijnand van Smaalen. Daarnaast schuift gedeputeerde Meindert Stolk aan om zijn visie op Brede Welvaart te geven.

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is een toekomstonderzoek uitgevoerd om te kijken hoe de provincie met brede welvaart aan de slag kan gaan. Wat zou kunnen veranderen in het maken van beleid wanneer er wordt gekeken naar economische, ecologische én sociale waarde? We ontdekten dat we als organisatie een technocratische cultuur hebben opgebouwd, waarin voor beleidsafwegingen een slimme, politiek neutrale oplossing wordt nagestreefd. Kijkend naar de scores van Zuid-Holland op diverse dimensies van brede welvaart is ons duidelijk geworden dat we met deze werkwijze aan het vastlopen zijn (of dat snel zullen doen). We zullen steeds vaker in onze adviezen de uitruil tussen economische (financiële), ecologische en sociale waarde volgend op beleidsvoorstellen expliciet moeten maken. Het kijken naar vraagstukken vanuit het perspectief van waarden, biedt kansen voor een écht integrale werkwijze. Niet door ambities te stapelen, maar door telkens met één bril naar een vraagstuk te kijken en te ontdekken wat de verschillende beleidsdomeinen kunnen bijdragen aan de oplossing.

Luister de aflevering hier via Apple podcast of Spotify:

Meer podcasts

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer