Polarisatie – Ga niet hurkend besturen! [BONUS]

In het licht van het naderende afscheid van Commissaris van de Koning Jaap Smit spreken wij met hem in deze bonusaflevering over polarisatie. Wij vragen naar zijn ervaringen met polarisatie in de samenleving en wat wij als provincie nu al hiertegen doen. Wat doen we al goed, wat kan er beter? Wat heeft hij geleerd van de afgelopen jaren? Wat wil hij meegeven aan zijn opvolger (Wouter Kolff) inzake polarisatie? 

Meer podcasts

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer