Fietsers op een brug

Onderdeel van: Acht kansen voor mobiliteit 


Als samenleving komen we er steeds meer achter dat ons verkeer en vervoer niet voor iedereen geschikt of makkelijk te gebruiken is: Vervoersarmoede. Mensen met toegang tot een auto hebben veruit de hoogste bereikbaarheid van voorzieningen en banen, zelfs in de spitsuren, en die bereikbaarheid is nog hoger in de daluren, omdat congestie op het wegennet dan beperkter is. Mensen die zich (moeten) verlaten op het openbaar vervoer hebben aanzienlijk minder bereikbaarheid, vooral als ze wonen in landelijk gebied, in de stadsranden of in suburbane kernen. Bovendien neemt de openbaar vervoerbereikbaarheid af in de daluren in alle typen gebieden, vanwege lagere vervoersfrequenties.

Voorbeelden van vervoersarmoede zijn:

Van armoede naar inclusie

Deze problemen vatten we samen als vervoersarmoede (ook wel: mobiliteitsarmoede). Vervoersarmoede laat zich niet een-twee-drie oplossen, maar vergt een brede, maatschappelijke aanpak. Voorwaarde bij deze overkoepelende snelstudie is dat oplossingen voor de acht uitdagingen het probleem van vervoersarmoede niet mogen verergeren. We streven dus naar inclusief vervoer: vervoer voor iedereen.

Voorbeelden van inclusief vervoer:

Mobiliteit als basisrecht

Planbureau voor de leefomgeving heeft een analyse van de (on)bereikbaarheid van voorzieningen en banen in Nederland gedaan onder de titel “Toegang voor iedereen”.

Er is ook een podcast over verschenen:

Mobiliteit als basisrecht (podcast Jeroen Bastiaansse en Geert Kloppenburg)

Meer onderzoek naar vervoersarmoede nodig

Een steeds groter wordende groep mensen heeft steeds minder toegang tot mobiliteit. En dat terwijl wel of geen toegang hebben tot vervoer een wereld van verschil maakt in iemand kansen in onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie bepleit daarom meer onderzoek en concludeert alvast ” Fiets zorgt voor meeste geluk”. Zie rapport “Mobiliteitsgeluk

Verder lezen…

“Sociale inclusie en vervoersarmoede in de provincie Zuid-Holland”, maart 2019, Kennis Zuid-Holland.

“Ook sociale bereikbaarheid kun je in kaart brengen”, De ongelijkheid in Nederland groeit namelijk. Ook als het gaat om mobiliteit. Mobiliteit is namelijk een belangrijke factor in de mogelijkheid om kansen te verzilveren. Als je niet in staat bent om werk, winkels of voorzieningen met je woning te verbinden, spreken we over vervoersarmoede.

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer