Fase 4: Kennismaken en een rode draad zoeken

Print / Download

Kernpunten:

  • Elkaar leren kennen
  • Enthousiasme kweken
  • Overzicht krijgen
  • Gezamenlijke kennisagenda

Na de eerste kennismaking tussen de organisatie van het kennisnetwerk en de stakeholders is het tijd om het hele netwerk bij elkaar te brengen en iedereen met elkaar in contact te brengen. Onderling vertrouwen en gezamenlijke enthousiasme creëren zijn twee belangrijke doelen voor deze fase.

Een tweede stap na de eerste kennismaking is een overzicht en gezamenlijk beeld van de opgave creëren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een systeemmap van de transitieopgave, het identificeren van een duidelijke kennislacune, een gezamenlijk narratief opstellen of andere manieren om een aanzet te maken tot een gemeenschappelijke rode draad. In de volgende fase zal deze gedeelde visie de basis vormen voor een gedeelde kennisagenda voor het netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer