Fase 3: Stakeholders verzamelen en eerste interview ronde

Print / Download

Kernpunten:

  • Op zoek naar de juiste stakeholders
  • Omgang met de deelnemers
  • Eigenaarschap, duurzame relaties en energie
  • Uitvraag naar behoeftes
  • Bijlage: interview handleiding

Na de interne voorbereiding waarbij het plan van aanpak is gemaakt en een kernteam voor de organisatie van het kennisnetwerk is opgezet, kun je stakeholders gaan benaderen en betrekken. Verwachtingsmanagement is belangrijk in deze fase. Duidelijke communicatie over wat beide partijen van elkaar kunnen verwachten voorkomt latere moeilijkheden. De deelnemers maken het kennisnetwerk uiteindelijk tot een succes. In de omgang met deze deelnemer is het dus niet alleen belangrijk om duidelijkheid te bieden over de verwachtingen, maar ook om op een goede (in)formele basis met elkaar om te gaan.

Succesfactoren voor een kennisnetwerk

Goede omgangsvormen leiden tot belangrijke succesfactoren voor een kennisnetwerk, namelijk eigenaarschap bij stakeholders, vertrouwen, duurzame relaties, sterke motivatie en goede energie. Deze menselijke factor is doorslaggevend in het slagen van een kennisnetwerk. Je eigen houding ten opzichte van stakeholders vormt hiervan natuurlijk de basis. Een belangrijke tip is om je verder vooral te focussen op stakeholders die veel eigenaarschap en energie tonen. Probeer andere stakeholders die een gebrek hieraan hebben niet te pushen, maar voorzichtig mee te nemen in het proces. Sluit daarnaast niet uit dat andere stakeholders later aansluiten wanneer zij zekerder zijn van hun deelname en inbreng.

Maak kennis met stakeholders

Het organiseren van een eerste interviewronde kan een nuttige eerste stap voor het kennismaken met stakeholders zijn. Daarmee kan je de behoefte van de (beoogde) deelnemers peilen. Het helpt om een eerste beeld te schetsen van de kennispartners en zicht te krijgen op welke personen binnen welke organisaties bezig zijn met vraagstukken rondom de centrale opgave. Bovendien kun je ontdekken of er behoefte is aan samenwerking op dit gebied en op welke wijze. In bijlage 1 zijn voorbeeldvragen opgenomen. Als het resultaat nog steeds voldoende positief is om een volgende stap te gaan zetten, dan kun je verder.

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer