Fase 6: Reflecteren en evalueren

Print / Download

Kernpunten:

  • Evalueer en stuur bij

Evalueer elk jaar of de missie, visie en doelen nog relevant en haalbaar zijn, neem hierin ook de eventueel veranderende context mee. Maak ook over de evaluatie op voorhand duidelijke afspraken. Over de volgende vragen zou je bijvoorbeeld kunnen nadenken:

  • Waar ben je wel/niet van als programma?
  • Wat zijn de korte, middellange en langetermijndoelen en op welke manier worden nieuwe urgente vragen meegenomen in het programma?
  • Wat is de impact van het programma en hoe gaan we daar komen?

Regelmatig evalueren helpt het kennisnetwerk om effectief te zijn en te blijven. Een goed moment voor evaluatie is wanneer de kenniscyclus een keer volledig is doorgelopen. Op deze manier neem je de juiste lessen mee richting de volgende kenniscyclus. Durf bovendien ook je succes te vieren en onder de aandacht te brengen. Dit kan verschillende voordelen hebben: legitimering van het kennisnetwerk, enthousiasmering van (potentiƫle) deelnemers en een hernieuwde kans voor de doorwerking van kennis.

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer