Fase 7: Kennisdoorwerking of impact maken

Print / Download

Kernpunten:

  • Beantwoorden van een kennisvraag is niet het eind, maar juist een begin
  • Formuleer een plan
  • Besteed aandacht aan communicatie
  • Reserveer budget
  • Zie leermodule impact met strategische kennis

Op het eerste oog is het doel van een kennisnetwerk slechts het beantwoorden van kennisvragen. Echter, dit is nog niet het einde. Het is juist het begin van een proces, waarin je impact wilt maken met de vergaarde kennis. Dit proces van kennisdoorwerking is misschien wel het lastigste gedeelte van het gehele kennisnetwerkproject. Het is de fase waarin je met elkaar de investering de moeite waard maakt. Het is namelijk erg zonde als alle nuttige kennis opgedaan door het netwerk niet op de juiste plekken belandt.

Maak een doorwerkingsplan

In het belang van kennisdoorwerking is het aan te raden om aan het begin van het project een doorwerkingsplan op te stellen. Uiteraard kan dit plan naarmate de tijd voortschrijdt verder worden aangescherpt en bijgesteld. Zorg voor expertise op het gebied van kennis en kennisdoorwerking. Techneuten zijn vaak niet uitgerust met deze expertise. Zorg daarnaast voor expertise over en tijd voor communicatie, kennisontsluiting en kennisdoorwerking in het kennisnetwerk. Kennisdoorwerking moet veel aandacht krijgen tijdens de hele looptijd van het programma. Denk bij het opstellen van het plan na over de gewenste kennisdoorwerking, de mogelijke barrières en de omgang met de barrières en benoem deze.

Zorg voor een doorwerkingsbudget

Zorg dat voor elk (deel)project een budget (afhankelijk van de doelstelling kan dit oplopen tot 10% van het totale budget) is gereserveerd voor kennisdoorwerking. Hiervan mag niet ‘gesnoept’ worden. Er moet een uitgewerkt onderbouwd plan liggen voor de kennisdoorwerking. Bij elk (deel)project moet een expert op het gebied van kennisdoorwerking betrokken zijn om een plan van aanpak uit te werken en uit te voeren.

Als laatste verwijzen we hier graag naar de leermodule ‘impact met strategische kennis’ voor meer informatie over en handvatten voor kennisdoorwerking.

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer