Stap 2: Stakeholders betrokken houden

Print / Download

Kernpunten:

  • Interactieve onderzoeksopzet
  • Klankbordgroep
  • Betrouwbaarheid

Interactieve onderzoeksopzet

Tijdens de vorige stap heb je gemerkt dat het actief betrekken van de doelgroep bij een onderzoek erg belangrijk is voor de mate van doorwerking. Wat we echter vaak zien is dat de doelgroep van een onderzoek pas helemaal op het einde van een onderzoek wordt geactiveerd tijdens bijvoorbeeld de eindpresentatie. Dit is een gemiste kans. De ervaring leert dat hoe eerder je de doelgroep bij een onderzoek betrekt, hoe gemakkelijker doorwerking bewerkstelligd kan worden. Hiermee verandert de passieve doelgroep in actieve stakeholders die meedoen in alle fases van het onderzoek. Dit vergroot het eigenaarschap van deze groep en dat leidt tot een groter bereik en impact van de boodschap van het onderzoek.

Klankbordgroep

Een vorm van interactieve stakeholder betrokkenheid tijdens een onderzoek kan een klankbordgroep zijn. Een dergelijke groep bevat interne en externe stakeholders vanuit verschillende hoeken van de doelgroep. Deze klankbordgroep kijkt vanaf het begin af aan mee met de uitvoering van het onderzoek en kan adviseren of samen besluiten nemen. Een klankbordgroep komt dus bij elkaar op belangrijke momenten van het onderzoek, zoals tijdens de vaststelling van de onderzoeksopdracht, het plan van aanpak of de onderzoeksvraag of tijdens het delen van de tussen- en eindresultaten. Door een klankbordgroep aan te stellen en een stem te geven tijdens het onderzoeksproces, wordt het onderzoek meer vraag in plaats van aanbod gestuurd, vergroot je al vroeg het eigenaarschap onder de doelgroep, verbreedt je het bereik en vergroot je de impact van de studie.

Betrouwbaarheid

Een klankbordgroep of andere manier van interactieve betrokkenheid van stakeholders tijdens een onderzoekstraject kan natuurlijk naar wens en behoefte verschillende vormen en maten aannemen. Daarbij is het belangrijk om wel de wetenschappelijke betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. De onderzoekers zijn onafhankelijk en daarmee de onderzoeksresultaten objectief. Dit is juist belangrijk voor het vertrouwen onder de doelgroep van het onderzoek en daarbuiten.

Deze website maakt gebruik van cookies