Stap 3: formuleren van de communicatieboodschap

Print / Download

Kernpunten:

  • Kiezen van het juiste frame
  • Politiek of ambtelijk
  • Nuance: wel of niet handig?
  • Sectordoorsnijdend: wie is verantwoordelijk?

Communicatieboodschap

De doelgroep van een onderzoek kun je activeren met een goede communicatieboodschap. Het is daarom van belang om stil te staan bij deze boodschap en de elementen die hierin terug komen. Het liefst doe je dit al voordat het onderzoek is afgerond, zodat je voorbereidend op en rond de publicatie meteen met de juiste boodschap naar buiten kunt. Natuurlijk wil je zorgen dat de boodschap zo goed mogelijk aansluit op de doelgroep. Onderstaande afwegingen bieden daarnaast nog een aantal handvatten voor het formuleren van een goede boodschap.

Politiek of ambtelijk

De eerste afweging is of de conclusies van het onderzoek om een politieke of ambtelijke communicatieboodschap vragen. Dit hangt natuurlijk af van welke personen met het onderzoek aan de slag zouden moeten gaan. Zijn dit politieke figuren of juist ambtenaren? Zoals je je misschien wel kunt voorstellen is voor beiden doelgroepen een andere taal nodig en zet je het onderzoek voor beide groepen op een andere manier in de etalage.

Nuance: wel of niet handig?

De tweede afweging gaat over de hoeveelheid nuance die je in de communicatieboodschap zet. Een degelijk strategisch onderzoek levert veel genuanceerde kennis op. Hoewel deze kennis waardevol is, kan het ook zorgen voor een schrik reactie en apathie. Alle mitsen en maren maken het voor de doelgroep soms makkelijk om vooral niets te doen of om niet te veranderen. Tegelijker tijd kan je met een al te stellige communicatieboodschap ook te kort door de bocht gaan en onrecht doen aan de inhoud van het onderzoek. Je zoekt hier dus naar de juiste balans.

Sectordoorsnijdend: wie is verantwoordelijk?

De derde afweging heeft voornamelijk betrekking op sectordoorsnijdende strategische onderzoeken. Deze onderzoeken kijken vooral naar het complexe systeem als geheel. Hoewel dit een interessante blik biedt op de problematiek die je wilt onderzoeken, kan het aan het einde van het onderzoek leiden tot aanbevelingen waar geen enkele sector verantwoordelijkheid voor voelt. Hoewel dit natuurlijk een genuanceerd beeld oplevert omdat juist vaak iedere sector zijn steentje zou moeten bijdragen, kan dit voor de doorwerking niet het beste zijn. Wanneer alle sectoren naar elkaar kijken, gebeurt er niks en maakt het onderzoek dus weinig impact. Het kan daarom helpen om in de communicatieboodschap duidelijk aan te wijzen wie welke verantwoordelijkheid zou moeten pakken. Op deze manier activeer je een doelgroep en vergroot je de impact van het onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies