Leermodule: Impact met strategische kennis

Welkom bij de Kennis Zuid-Holland leermodule voor impact met strategische kennis!

In deze module leer je meer over de zaken die bij de doorwerking van strategische kennis komen kijken. De module bevat geen methode die strikt gevolgd moet worden, maar is bedoeld om verschillende handvaten en denkrichtingen te bieden. Het is belangrijk om te beseffen dat alle doorwerking zich moet aanpassen aan een specifieke context en dus uniek is. Niettemin bestaat het proces van kennisdoorwerking uit overeenkomstige stappen waarbinnen bij elke opgave dezelfde uitdagingen terugkomen.

De leermodule is opgedeeld in zes stappen die elk staan voor een andere fase van kennisdoorwerking. In de praktijk zullen de stappen in elkaar kunnen overlopen. De module start met een algemene introductie, waarin wordt uitgelegd wat kennisdoorwerking precies is, wanneer dit belangrijk is en waarom je graag impact met strategische kennis wilt maken.

Fases

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies