Duurzaamheid in de RES-regio’s in Zuid-Holland

De energietransitie (overschakeling van fossiele naar duurzame energiebronnen) is in volle gang. Tegelijk zijn draagvlak en participatie altijd heikele thema’s. De energietransitie stuit soms op weerstand, terwijl er vaak een kleine, nogal homogene voorhoede is die initiatief neemt. Het meekrijgen van de ‘middengroep’ is een stuk lastiger.

Dit onderzoek neemt de lokale deelname aan de energietransitie in een landelijke RES-regio (Alblasserwaard) en een stedelijke RES-regio (Drechtsteden) van de provincie Zuid-Holland onder de loep. Daarbij kwamen diverse vragen aan bod. Welke mensen nemen deel aan lokale opwekkings- en besparingsinitiatieven, welke niet? En waarom? Zijn er verschillen in actiebereidheid als het om zelf opwekken (zonnepanelen, warmtepompen) of energiebesparing gaat? Zien mensen graag een overheid die het voortouw neemt, of nemen ze liever zelf de regie? En op welke manier kan de ‘brede middengroep’ (mensen die nu nog niets doen, maar onder de juiste voorwaarden mogelijk wel willen) worden verleid om in te stappen?

Het onderzoek bestaat uit een grote, representatieve survey onder bewoners van beide gebieden, aangevuld met ‘microtargeting’ technieken. Dat laatste houdt in dat op basis van bestaande open source data ‘wijkprofielen’ werden opgesteld. In de laatste ‘kwalitatieve’ onderzoeksfase werd een aantal communicatieboodschappen ‘op maat’ ontwikkeld en getest op begrijpelijkheid, geloofwaardigheid, acceptatie, herkenning, overtuigingskracht en waardering. Provincie Zuid-Holland gebruikt de inzichten uit het onderzoek in de communicatie en samenwerking met de RES-regio’s en gemeenten.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer