Energie

Kennis Zuid-Holland onderzoekt de toekomst van Zuid-Holland. Dit doen we door trends te signaleren, thema’s te agenderen en kennis te produceren met bijvoorbeeld onderzoeken.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Onderzoeken: Energie

Dit onderzoek is een beeldvormend onderzoek dat, zoals de ondertitel al aangeeft, inzicht biedt in de aard en omvang van maatschappelijk vastgoed in Zuid-Holland. Op basis van dit onderzoek lijkt vooralsnog geen mismatch tussen vraag (doelgroep) en aanbod (voorraad) te bestaan.
Dit onderzoek kijkt naar de mate waarin bewoners van Zuid-Holland vier grote maatschappelijke transities als ‘toegankelijk’ ervaren – nu, en met het oog op de toekomst. Het gaat hierbij om de transities flexibilisering van de arbeidsmarkt, energietransitie, digitale revolutie en multiculturele samenleving.
Deze website maakt gebruik van cookies