Kansen en bedreigingen van de Light Electric Vehicles-microcars (LEV-microcars)

Energietransitie in de mobiliteit wordt een grote opgave voor het elektriciteitsnetwerk en voor opwekking van elektriciteit, maar is conservatief als het de vorm van de auto betreft. Terwijl iedereen in het woon-werkverkeer alleen in de auto zit, blijven ons richten op de vijfpersoonsauto, die voor woon-werkverkeer inefficiënt is qua energie, ruimte, tijd en geld. Inefficiënties die de provincie voelt in vrijwel al haar opgaven van woningbouw tot verkeer en van energie tot milieu. Welke kansen biedt de komst van de licht elektrische eenpersoonsvoertuigen (LEV-microcar) in dit opzicht?

Energie-, ruimte- en geldefficiëntie van de LEV-microcar zijn voor de hand liggend. De LEV-microcar weegt maar 330 kilo, heeft 1/10 van een Tesla batterij en kost 1/3 van een reguliere elektrische auto. Om ook de tijdefficiëntie van de LEV-microcar aan te tonen, heeft de TU Delft met een modelberekening onderzocht wat het effect van de LEV-microcar is op filevorming in de spits. Het onderzoek laat zien dat deze effecten zeer groot zijn. Smalle LEV’s die zich in het verkeer kunnen gedragen als motorfietsen, zorgen voor reistijdverkorting in de spits. Bij gebruik van 20% LEV-microcars in het spitsverkeer op de snelweg lossen standaardknelpunten op. Ook de economische potentie van de LEV-microcars is onderzocht, als die in Zuid-Holland geproduceerd wordt en de provincie ‘launching costumer’ zou zijn. Dit kan uiteindelijk ruim 20.000 fte aan banen opleveren. Het kan de moeite waard zijn om de komst van de LEV-microcars te versnellen. Toepassing in een gebiedsontwikkeling kan een goede prrof of concept zijn waarin we de voordelen en sociale acceptatie direct kunnen meten. Dit idee wordt nu nader uitgewerkt.

Meer informatie

Eindrapportage

Links

De LEV Presentatie LEV-microcar

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies