Maatschappelijk vertrouwen in Zuid-Holland

Maatschappelijk onbehagen is een latent probleem dat de afgelopen jaren op meer belangstelling van wetenschap en journalistiek mag rekenen. Het is gerelateerd aan maatschappelijk pessimisme, maar verschilt daarvan. Het gaat om het gevoel dat mens en politiek geen grip (meer) hebben op heden en toekomst.

Iedere burger kampt wel met een lichte mate van maatschappelijk onbehagen, maar als grote groepen met een grote mate van onbehagen kampen dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor zaken als institutioneel vertrouwen, sociale cohesie en maatschappelijke participatie.

I&O Research onderzocht het maatschappelijk vertrouwen van bewoners in Zuid-Holland. Wanneer er onbehagen is, wordt gekeken waaruit dit bestaat en welke individuele en maatschappelijke gevolgen dat heeft. Het onderzoek is in december 2020 afgerond. Gelijktijdig voerde I&O Research onderzoek uit in opdracht van de provincie Overijssel. De provincie Zuid-Holland bekijkt dan ook samen met Overijssel (en in IPO-verband) welke handelingsperspectieven aan de uitkomsten van het onderzoek te verbinden zijn.

De resultaten van het onderzoek zijn op diverse manieren besproken: in een Plein1- bijeenkomst, als discussiestuk bij een rondetafelsessie van Provinciale Staten over het thema inclusiviteit en als onderdeel van een aflevering van de podcastserie ‘De Achtertuin’.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl.

Meer informatie

Eindrapportage

Gerelateerd evenement

Voorbij de polarisatie

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies