Middellange termijn impact coronacrisis provincie Zuid-Holland

De verkenning inventariseert de korte, middellange en langetermijnimpact van corona op de (Zuid-Hollandse) samenleving en mogelijke ‘no-regret’ maatregelen voor duurzaam herstel in Zuid-Holland. Het onderzoek bestaat uit: 

  • Verkenning van korte en middellange termijn gevolgen van de coronacrisis op de economie (profit), het sociale domein (people) en de leefomgeving (planet);
  • Verkenning van langetermijngevolgen van de pandemie aan de hand van een scenarioaanpak;  
  • Ontwerp voor een early warning systeem van indicatoren. 
  • Conclusies en aanbevelingen voor mogelijke no-regret maatregelen.

 

Tijdens het onderzoek zijn diverse webinars met bestuurders en medewerkers van de provincie georganiseerd. 

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies