Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid-Holland – Integrale systeemstudie gas, elektriciteit, CO2 en warmte; 2020-2030-2050

De ‘Systeemstudie energie-infrastructuur 2020-2030-2050 Zuid-Holland’ onderzoekt de infrastructuurgebonden energievoorziening: elektriciteit, gassen (methaan, groen gas, waterstof, CO2) en warmte. Aan de hand van vijf scenario’s is gekeken wat de impact is van de energietransitie op de (huidige) energie-infrastructuren én welke oplossingen en ontwikkelingen nodig zijn om de energietransitie in Zuid-Holland mogelijk te maken. Voor 2030 is één scenario gehanteerd, gebaseerd op het Klimaatakkoord inclusief de RESsen. De scenario’s voor 2050 zijn zo gekozen dat ze verschillende routes vormen naar klimaatneutraliteit in 2050, teneinde de impact te bepalen op het energiesysteem. Het zijn nadrukkelijk geen blauwdrukken van hoe het moet, maar verkenningen van mogelijke ontwikkelingen. Samen spannen ze de hoeken van het speelveld op waarbinnen het energiesysteem zich zal ontwikkelen. De vier scenario’s zijn regionale sturing, nationale sturing, Europese sturing en internationale sturing.

De totale vraag naar energie in 2050 varieert per scenario, van 9% krimp tot 27% groei ten opzichte van nu. Binnen die totale energievraag treden grote systeemverschuivingen op:

  • De inzet op CO2-emissiereductie leidt tot afname in aardgasvraag, dat wordt vervangen door andere energiedragers, zoals waterstof en elektriciteit.
  • De vraag naar elektriciteit neemt, ondanks besparing, in alle scenario’s sterk toe. Dit komt door elektrificatie in de mobiliteit, de industrie en een deel van de warmtevraag.
  • De productie van elektriciteit verandert ingrijpend, met grote vermogens ‘wind op zee’ op de Maasvlakte en groeiende inzet van zon-pv en van wind op land.
  • De warmtevraag wordt voor een deel ingevuld met collectieve warmtenetten, die in de verschillende scenario’s aanzienlijk tot sterk toenemen, met name in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw.

Het veranderende energiesysteem vraagt hierdoor meer, en meer diverse infrastructuur (en dus investeringen), flexmiddelen door toenemende onbalans, ruimte, innovaties en passende wet- en regelgeving.

Inmiddels is er aan de hand van dit onderzoek doorgepakt middels het pMIEK.

Kijk voor meer informatie op Systeemstudie (arcgis.com).

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Systeemstudie (arcgis.com)

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies