Warming Up naar Hoge Temperatuur Opslag (HTO) van warmte in de diepere ondergrond

Wegnemen van technische, juridische en bedrijfseconomische belemmeringen en beter inzicht krijgen in de effecten voor het verantwoord toepassen van ondergrondse warmteopslag.

Dit doen we zodat ondergrondse warmteopslag na 2025 als bewezen techniek kan worden toegepast en warmte van duurzame warmtebronnen zoals geothermie en restwarmte optimaal kan worden ingezet en kan bijdragen aan kostenreductie van collectieve warmtesystemen op systeemniveau.

Beoogde resultaten, producten, processen en diensten:

 • Twee ‘state of the art’ ontwerpen voor demonstratieprojecten zijn uitgewerkt, inclusief afgeronde besluitvoorbereiding voor investeerders én bevoegd gezag. De gezamenlijke voorbereiding van deze twee projecten, met inbreng van alle deelnemers, is bedoeld als ‘learning-by-doing’.
 • Technische potentie van ondergrondse warmteopslag is beter ontsloten met:
  Publieke webtool ‘ThermoGIS-HTO’;
  HTO-modules in CHESS, DoubletCalc en WANDA waarmee inpassing van HTO in warmtenetten geoptimaliseerd kan worden ontwikkelde methode voor screenen HTO-lagen bij geothermie-boringen;
  Kennisontwikkeling en innovatie van het brontechnisch, geohydrologisch en meetnet ontwerp, gericht op kostenefficiëntie, vermindering risico’s, verbetering terugwinrendement en beperken effecten;
  Kennisdocumenten/praktijkrichtlijnen voor ontwerp, realisatie en exploitatie.
 • Juridisch afwegingskader voor vergunningverlening van ondergrondse warmteopslag is ontwikkeld in samenwerking met bevoegd gezag.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Meer informatie

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies