Zuid-Holland circulair in 2050: Een verkennende studie naar de sociale gevolgen

De transitie naar een circulaire samenleving biedt enorme kansen – voor overheden, bedrijven en burgers. Maar niet alle groepen burgers profiteren daarvan. Daarom moet de overheid oog hebben voor mensen die achterblijven, of die er op achteruit dreigen te gaan. Ecorys heeft onderzoek gedaan naar de (mogelijke) sociale effecten van deze circulaire transitie. Het onderzoek betrof zowel grondig literatuuronderzoek als een bijeenkomst met experts.

Het onderzoek concludeert dat een circulaire economie vele sociale kansen biedt, maar ook bedreigingen. Een circulaire economie biedt kansen voor alle opleidingsniveaus en heeft mogelijk een positieve invloed op de hele werkgelegenheid. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat het aanbod van arbeid op de lange termijn ook stijgt, anders dreigt een verdringingseffect. Bovendien zijn de baten niet evenredig verspreid over alle sectoren. In deze verkennende studie kunnen geen specifieke getroffen groepen worden aangewezen. Daarvoor is additioneel onderzoek nodig, waarbij in meer detail wordt gekeken naar sociale gevolgen voor specifieke doelgroepen en regio’s.

Op basis van deze verkenning is er een toekomstonderzoek gestart: Sociale gevolgen van de transitie naar een circulaire samenleving. Beiden onderzoeken worden gebruikt voor de nieuwe strategie waar de sociale kant van circulair meer centraal staat.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies