Zuid Houtland

De bouwsector is verantwoordelijk voor 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ook de mondiale druk op natuurlijke grondstoffen is hoog: 40% wordt verbruikt in de bouw. In Nederland komt dat neer op 250 miljoen ton ruwe grondstoffen per jaar voor infrastructuur, woning- en utiliteitsbouw. Binnen de bouwsector in Zuid-Holland heeft beton de grootste negatieve impact. Verandering in de bouwsector is daarom nodig, zeker nu provincie Zuid-Holland een bouwopgave heeft van 210.000 woningen tot 2030. Programma Circulair Zuid-Holland Studio Marco Vermeulen zoeken naar een vruchtbaar circulair alternatief voor de bouwsector. De toekomst is van hout. In een serie ontwerpateliers en expertsessies zijn met ontwerpend onderzoek een verhaallijn, kaartbeelden en fotomontages gemaakt. 

In de verkenning Zuid-Houtland laat Studio Marco Vermeulen zien dat een volledige omslag naar houtbouw efficiënt en betaalbaar is en meerdere doelen dient. Vergeleken met traditionele bouwwijzen neemt houtbouw niet alleen 55 megaton CO2- uitstoot weg, maar legt het ook nog eens 45 megaton CO2 vast in materiaal voor huizen, waarmee het maatschappelijke en economische waarde krijgt. Bovendien wordt het bouwproces aangenamer en effectiever. Bouwen met ‘cross laminated timber’ (hout) stimuleert prefabricatie, stroomlijnt de logistiek en maakt het werk op de bouwplaats veiliger, schoner en sneller. De aanleg van nieuwe, duurzaam beheerde bossen in Nederland en daarbuiten is cruciaal onderdeel van de ketenstrategie voor de lange termijn. Daarbij hoort ook hoogwaardige houtverwerkende industrie voor de bouw terug naar Nederland halen. 

Het onderzoek Zuid-Houtland was onderdeel van het programma Regio van de Toekomst en heeft brede media-aandacht gekregen. Zo is de Tegenlicht-uitzending Houtbouwers gebaseerd op deze studie en zijn er 9 Tegenlicht Meet-Ups in het hele land georganiseerd. Het onderzoek was vertrekpunt voor de Transitieagenda biobased bouwen, onderdeel van de opgave Circulair Zuid-Holland. Biobased bouwen is ook onderdeel van de Verstedelijkingsstrategie van de provincie. Kansen voor hout als bouwmateriaal is een bouwsteen in het nieuwe bos- en bomenbeleid van de provincie. 

 

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Het onderzoek was onderdeel van het programma: Regio van de Toekomst Gebaseerd op deze studie: Tegenlicht-uitzending Houtbouwers   Andere relevante link: Regio van de Toekomst – Blauwe Kamer

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies