Algemeen

Kennis Zuid-Holland onderzoekt de toekomst van Zuid-Holland. Dit doen we door trends te signaleren, thema’s te agenderen en kennis te produceren met bijvoorbeeld onderzoeken.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Onderzoeken: Algemeen

Publieke mobiliteit is de manier om van A naar B te komen als je niet met je eigen vervoer reist. Het gaat niet alleen om openbaar vervoer, maar ook om deelmobiliteit, flexvervoer, meerijdiensten, doelgroepenvervoer en hubs. Er liggen kansen in Zuid-Holland voor!
Steeds meer overheden omarmen het STOP-principe. STOP staat voor Stappen (lopen), Trappen (fietsen), OV (openbaar vervoer) en Personenauto, in díe volgorde. Dus meer prioriteit voor lopen & fietsen (vooral in bebouwde omgeving). Denk aan aantrekkelijke loop- en fietsroutes en voldoende mogelijkheden en ruimte om fietsen veilig te stallen.
Publieke mobiliteit is de manier om van A naar B te komen als je niet met je eigen vervoer reist. Het gaat niet alleen om openbaar vervoer, maar ook om deelmobiliteit, flexvervoer, meerijdiensten, doelgroepenvervoer en hubs. Er liggen kansen in Zuid-Holland voor!
Publieke mobiliteit is de manier om van A naar B te komen als je niet met je eigen vervoer reist. Het gaat niet alleen om openbaar vervoer, maar ook om deelmobiliteit, flexvervoer, meerijdiensten, doelgroepenvervoer en hubs. Er liggen kansen in Zuid-Holland voor!
Deze website maakt gebruik van cookies