Maatschappelijk vastgoed in Zuid-Holland – Inventarisatie van aard en omvang van het maatschappelijk vastgoed in de provincie Zuid-Holland

Dit onderzoek is een beeldvormend onderzoek dat, zoals de ondertitel al aangeeft, inzicht biedt in de aard en omvang van maatschappelijk vastgoed in Zuid-Holland. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag of er een zodanig probleem rond maatschappelijk vastgoed is dat (ook) de provincie een actieve rol moet oppakken. Op basis van dit beeldvormend onderzoek lijkt vooralsnog geen mismatch tussen vraag (doelgroep) en aanbod (voorraad) te bestaan. Vooral voor zorgvoorzieningen zou dit (op termijn) kunnen veranderen. Het leegstandpercentage is voor alle deelmarkten maar vooral onderwijs, sport en zorg erg laag, wat erop kan duiden dat er veel vraag naar die functies is of dat dit type vastgoed makkelijk geschikt te maken is voor andere functies. Ook blijkt dat een deel van de gebouwen oud is, maar afgaand op het energielabel wel onderhouden is: ongeveer 15 procent heeft een energielabel F of G (allerminst energiezuinig).

Voor dit onderzoek zijn gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Kadaster (BKR), de Basisregistratie Topografie (BRT/Top 10NL) van het Kadaster en demografische gegevens van de provincie gebruikt.

Voor meer informatie, neem contact op met kenniszuidholland@pzh.nl.

 

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Lid-GSbrief Anne Koning

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies