Snelstudie: hoe verleiden we reizigers om slimmer (dan met een auto) te reizen?

Snel van A naar B. Naar school, naar het werk, een bezoek aan vrienden of om goederen te bezorgen. Bereikbaar Zuid-Holland is belangrijk. We willen dat iedereen een snelle en veilige reis van deur tot deur maakt op de manier waarvoor hij of zij kiest. Lopend, met de fiets, het openbaar vervoer, de auto of een combinatie daarvan. Technologische ontwikkelingen zoals autonoom rijden, digitalisering en de opkomst van Smart Mobility bieden kansen voor de mobiliteit van de toekomst die we graag aangrijpen. Tegelijkertijd helpt het optimaal benutten van alle verschillende vervoerswijzen het beperken van files op de weg.

Ondanks de opkomst van slimme vervoersalternatieven en mogelijkheden om slimmer gebruik te maken van alle infrastructuur, wordt er nog niet massaal slim gereisd. Vaak is de auto toch het meest aantrekkelijke alternatief. Daarom dienen de alternatieven tenminste gelijkwaardig gemaakt te worden aan de auto. Daarnaast is mobiliteit onlosmakelijk verbonden met menselijk gedrag. Het zijn juist die onbewuste processen, ons gewoontegedrag, wat ons maandag weer de auto in doet stappen. Het is daarom naast het aanbieden van vervoersalternatieven ook belangrijk om slimmer reisgedrag te stimuleren.

Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat alternatieven zoals fietsen, lopen en thuiswerken veel kansrijker zijn geworden. Zaken zoals (noodgedwongen) thuiswerken dwingen ons uit ons gewoontegedrag waardoor we meer openstaan om ons gedrag in de toekomst aan te passen. Dit moment moet daarom worden aangegrepen om reizigers te stimuleren om blijvend slimmer te reizen.

In deze snelstudie zijn een groot aantal maatregelen van experts verzameld om mensen aan te zetten slimmer te reizen dan met een auto. Vervolgens zijn de maatregelen gerangschikt op zowel urgentie als kansrijkheid. Dit heeft geleid tot een set van achttien maatregelen die worden aanbevolen aan de provincie. Deze zijn te verdelen onder ‘harde maatregelen’ die slimmer reizen fysiek mogelijk en aantrekkelijker maken, en ‘zachte maatregelen’ die nodig zijn om een gedragsaanpak op maat te ontwerpen en reizigers te verleiden de slimme alternatieven te gebruiken. De maatregelen worden hier gepresenteerd.

Tot slot zijn er drie voorwaarden om een mobiliteitstransitie naar slimmer reizen te realiseren. Allereerst dienen zowel de harde als zachte maatregelen gerealiseerd te worden. Het een of het ander doen is onvoldoende, juist de combinatie van maatregelen vergroot de effectiviteit. Daarnaast dient meer ruimte en voordelen te worden verleend aan alternatieven ten opzichte van de auto. Alleen zo kan worden gezorgd dat alternatieven tenminste gelijkwaardig aan de auto worden. Zo wordt de keuzevrijheid van reizigers geoptimaliseerd. Tenslotte vereist het een goede samenwerking, zowel binnen de organisatie als met (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en inwoners. Het mobiliteitssysteem is een systeem waar velen deel van uitmaken, en een succesvolle mobiliteitstransitie kan alleen samen worden bereikt.

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Snelstudie: kansen voor deelfiets en deelscooter in Zuid-Holland
Snelstudie: dicht bij huis werken in de ‘Thuiswerkhub’
Snelstudie: sneller reizen met de bus in Zuid-Holland
Snelstudie: de ideale woonwijk, voorzieningen en OV nabij

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies