Inclusiviteit

Het thema van 2022 is inclusiviteit: iedereen die mee wil doen, moet mee kunnen doen. Barrières die inclusiviteit in de weg staan, zoals discriminatie of kansenongelijkheid, wil de provincie zo veel mogelijk wegnemen. Kennis Zuid-Holland deed onderzoek naar inclusiviteit en sprak daarover met onderzoekers, maar ook met inwoners, makelaars, opbouwwerkers en wethouders. Bekijk op deze pagina de resultaten van deze onderzoeken: lees de rapporten en beluister de podcasts!

Gerelateerde onderzoeken

Een protest
Maatschappelijk vertrouwen in Zuid-Holland

I&O Research onderzocht het maatschappelijk vertrouwen van bewoners in Zuid-Holland. Wanneer er onbehagen is, wordt gekeken waaruit dit bestaat en welke individuele en maatschappelijke gevolgen dat heeft.

Ga naar het onderzoek

Flat in Zuid-Holland
Hoe inclusief zijn de grote maatschappelijke transities in Zuid-Holland?

Dit onderzoek kijkt naar de mate waarin bewoners van Zuid-Holland vier grote maatschappelijke transities als ‘toegankelijk’ ervaren – nu, en met het oog op de toekomst. Het gaat hierbij om de transities flexibilisering van de arbeidsmarkt, energietransitie, digitale revolutie en multiculturele samenleving.

Ga naar het onderzoek

Iemand krijgt de sleutel overhandigd
Discriminatie op de woningmarkt in Zuid-Holland

Dit onderzoek kijkt naar de mate waarin de Zuid-Hollandse woningmarkt voor potentiële huurders en voor kopers niet of minder toegankelijk is voor bepaalde bevolkingsgroepen, als gevolg van ongeoorloofde selectie (discriminatie).

Ga naar het onderzoek

Persoon bij de voedselbank
De impact van Corona op armoede en daarmee op gemeenten in Zuid-Holland

In deze studie is onderzocht in hoeverre de coronapandemie heeft geleid tot een toename van armoede en sociale problemen onder inwoners en daarmee tot meer financiële problemen voor Zuid-Hollandse gemeenten.

Ga naar het onderzoek

Persoon kijkt eenzaam naar buiten
Eenzaamheid in Zuid-Holland

Dit onderzoek brengt in kaart hoe het met eenzaamheid in Zuid-Holland gesteld is (nu en in de toekomst), welke groepen eenzaam zijn en welke factoren bepalen of mensen eenzaam zijn.

Ga naar het onderzoek

Gerelateerde podcasts

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer