Onderzoeken

Kennis Zuid-Holland draagt met onderzoek bij aan de toekomst van Zuid-Holland. Sommige vragen hebben een sociale, economische of demografische component. Hoe reageren (groepen) mensen op grote veranderingen als digitalisering, energietransitie en flexibilisering van de arbeidsmarkt? Hoe (eerlijk) zijn voorzieningen en middelen over de provincie verdeeld? Wat betekent dit voor de maatschappelijke opgaven van de provincie? Maatschappelijk beleidsonderzoek gaat op dit soort vragen in. 
Andere vragen gaan juist over sectordoorsnijdende maatschappelijke thema’s die op de lange termijn een disruptieve sociale, economische of ruimtelijke ontwikkeling te weeg kunnen brengen. De ToekomstAgenda richt zich op deze vragen door toekomstonderzoek te faciliteren. 

Filter

  • Thema

Onderzoeken

In het toekomstonderzoek interventiestrategieën is verkend waarom, hoe en wanneer interventies in een beleids-of uitvoeringsproces nodig zijn en wat daarbij te leren valt uit de casuïstiek.
Het InnovatieNetwerk Voedselfamilies Zuid-Holland ondersteunt samen met kernteam Duurzame Landbouw deze eerste fase van transitie naar duurzame landbouw. Op basis van de ervaringen volgen investeringsvoorstellen om de transitiepaden verder uit te werken.

Filter

  • Thema

Deze website maakt gebruik van cookies