Onderzoeken

Kennis Zuid-Holland draagt met onderzoek bij aan de toekomst van Zuid-Holland. Sommige vragen hebben een sociale, economische of demografische component. Hoe reageren (groepen) mensen op grote veranderingen als digitalisering, energietransitie en flexibilisering van de arbeidsmarkt? Hoe (eerlijk) zijn voorzieningen en middelen over de provincie verdeeld? Wat betekent dit voor de maatschappelijke opgaven van de provincie? Maatschappelijk beleidsonderzoek gaat op dit soort vragen in. 
Andere vragen gaan juist over sectordoorsnijdende maatschappelijke thema’s die op de lange termijn een disruptieve sociale, economische of ruimtelijke ontwikkeling te weeg kunnen brengen. De ToekomstAgenda richt zich op deze vragen door toekomstonderzoek te faciliteren. 

Filter

  • Thema

Onderzoeken

De toekomst is van hout. In een serie ontwerpateliers en expertsessies zijn met ontwerpend onderzoek een verhaallijn, kaartbeelden en fotomontages gemaakt.
Op alle relevante beleidsthema’s volgt de provincie de processtappen die nationaal zijn afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, zoals stresstesten, strategie en uitvoeringsagenda opstellen, faciliteren en op calamiteiten voorbereiden.  
Binnen provincie Zuid-Holland is er toenemende behoefte aan nieuwe woningen. De vraag verschilt echter sterk per regio en in de tijd. Na 2025 zal de vraag naar nieuwe woningen zich steeds meer concentreren in de stedelijke gebieden. Om op middellange termijn voldoende woningen op te leveren, moeten locaties in stedelijke gebieden zich nu al voorbereiden op transformatie naar wonen en werken.

Filter

  • Thema

Deze website maakt gebruik van cookies