Onderzoeken

Kennis Zuid-Holland draagt met onderzoek bij aan de toekomst van Zuid-Holland. Sommige vragen hebben een sociale, economische of demografische component. Hoe reageren (groepen) mensen op grote veranderingen als digitalisering, energietransitie en flexibilisering van de arbeidsmarkt? Hoe (eerlijk) zijn voorzieningen en middelen over de provincie verdeeld? Wat betekent dit voor de maatschappelijke opgaven van de provincie? Maatschappelijk beleidsonderzoek gaat op dit soort vragen in. 
Andere vragen gaan juist over sectordoorsnijdende maatschappelijke thema’s die op de lange termijn een disruptieve sociale, economische of ruimtelijke ontwikkeling te weeg kunnen brengen. De ToekomstAgenda richt zich op deze vragen door toekomstonderzoek te faciliteren. 

Filter

  • Thema

Onderzoeken

Dit onderzoek neemt de lokale deelname aan de energietransitie in een landelijke RES-regio (Alblasserwaard) en een stedelijke RES-regio (Drechtsteden) onder de loep. Welke mensen nemen deel aan lokale opwekkings- en besparingsinitiatieven, welke niet? En waarom?

Filter

  • Thema

Deze website maakt gebruik van cookies