Onderzoeken

Kennis Zuid-Holland draagt met onderzoek bij aan de toekomst van Zuid-Holland. Hiervoor gebruikt zij twee vormen van onderzoek met gerichte vragen:

Sommige vragen hebben een sociale, economische of demografische component. Hoe reageren (groepen) mensen op grote veranderingen als digitalisering, energietransitie en flexibilisering van de arbeidsmarkt? Hoe (eerlijk) zijn voorzieningen en middelen over de provincie verdeeld? Wat betekent dit voor de maatschappelijke opgaven van de provincie? Maatschappelijk beleidsonderzoek gaat op dit soort vragen in. 

Andere vragen gaan juist over sectordoorsnijdende maatschappelijke thema’s die op de lange termijn een disruptieve sociale, economische of ruimtelijke ontwikkeling te weeg kunnen brengen. De ToekomstAgenda richt zich op deze vragen door toekomstonderzoek te faciliteren. 

Filter

  • Thema

Onderzoeken

Deze verkenning werkt een ontwikkelstrategie uit in een pakket maatregelen die aansluit bij de landelijke uitwerking van het Toekomstbeeld OV 2040.
Dit onderzoek is een beeldvormend onderzoek dat, zoals de ondertitel al aangeeft, inzicht biedt in de aard en omvang van maatschappelijk vastgoed in Zuid-Holland. Op basis van dit onderzoek lijkt vooralsnog geen mismatch tussen vraag (doelgroep) en aanbod (voorraad) te bestaan.
Dit evaluerende onderzoek kijkt terug op 5 jaar ToekomstAgenda. De evaluatie beoogt ook input te zijn voor de ToekomstAgenda in de komende jaren, zowel met betrekking tot de inhoud van de agenda als de interventies naar aanleiding van de onderzoeken
Het onderzoek behandelt de vraag in welke mate de Nederlandse economie baat heeft bij regionale en sectorale differentiatie van pandemiegerelateerde maatregelen, nu en in de toekomst. De economische impact is niet alleen direct het gevolg van lokale maatregelen.

Filter

  • Thema

Deze website maakt gebruik van cookies