Brede Welvaart

Het thema voor 2023 is brede welvaart. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. Bovendien betreft het niet alleen de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’, maar ook de effecten van onze manier van leven op het welzijn van mensen ‘elders’ (buiten de regio) en ‘later’ (toekomstige generaties).

Het dagelijks leven speelt zich grotendeels op regionaal niveau af. Waar mensen wonen, en wat die regio te bieden heeft aan bijvoorbeeld werk, scholen, woningen maar ook de kwaliteit van de leefomgeving, is daarom van groot belang voor hun welvaart. Het schaalniveau van de regio is daarmee essentieel voor een beleid gericht op het verbeteren van de brede welvaart. In 2022 en begin 2023 worden toekomstonderzoeken afgerond die alle het thema brede welvaartraken. Het gezamenlijke eindresultaat, met een overzicht van belangrijke dilemma’s, zal worden gebundeld vóór de Provinciale Statenverkiezingen en coalitie-onderhandelingen in 2023.

Het eindresultaat van de opbrengsten van dit jaarthema zijn te vinden in het volgende magazine. Hierin ontdek je wat het toekomstonderzoek ons leerde, hoe voorloper Leendert de Lange (burgemeester Wassenaar) het thema toepast, en meer: https://magazine.zuid-holland.nl/brede-welvaart-magazine

Gerelateerde podcasts

Gerelateerde evenementen

Gerelateerde onderzoeken

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer